*** اطلاعیه تمدید مهلت ارسال مقالات ***

بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به استقبال گسترده اعضای هیات علمی بالینی و پایه، پزشکان و پرستاران و پیراپزشکان جهت ارسال مقالات به کنگره ملی گزارش های موردی بالینی با تصمیم کمیته علمی کنگره، مهلت ارسال مقالات تا ساعت ۲۴ شنبه ۵ آبان ماه ۱۳۹۷ تمدید شد

 

شایان ذکر است مهلت ارسال ۵ آبان ماه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد

 

 

کنگره ملی گزارش های موردی بالینی

SOCIALICON