تمدید مهلت ارسال مقالات

*** اطلاعیه تمدید مهلت ارسال مقالات *** بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به استقبال گسترده اعضای هیات علمی بالینی و پایه، پزشکان و پرستاران و پیراپزشکان جهت ارسال مقالات به کنگره ملی گزارش های موردی بالینی با تصمیم کمیته علمی کنگره، مهلت ارسال مقالات تا ساعت ۲۴ شنبه ۵ ادامه مطلب…

SOCIALICON