نتایج داوری مقالات

کنگره ملی گزارش های موردی بالینی به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم میرسانیم، کمیته علمی و هیئت داوری کنگره ملی گزارش های موردی بالینی پس از بررسی بیش از ۳۰۰ مقاله ارسالی، مقالات منتخب جهت سخنرانی و پوستر را اعلام کرد. بر این اساس، دبیرخانه کنگره، مقالات برگزیده را برای ۲ ادامه مطلب…

مخاطبین کنگره و گروه های هدف

تمامی متخصصین و فوق تخصص های گروه داخلی تمامی متخصصین گروه نورولوژی تمامی متخصصین و فوق تخصص های گروه اطفال تمامی متخصصین و فوق تخصص های گروه قلب تمامی متخصصین و گروه زنان تمامی متخصصین و گروه عفونی تمامی متخصصین و گروه ارتوپدی تمامی متخصصین و گروه اورولوژی تمامی متخصصین ادامه مطلب…

محورهای کنگره ملی گزارش های موردی بالینی

  بیماری های داخلی (تمامی فوق تخصص ها) بیماری های نورولوژی و نوروسرجری بیماری های روان پزشکی بیماری های عفونی بیماری های قلب و جراحی قلب بیماری های ارتوپدی بیماری های اورولوژی بیماری های زنان و مامایی بیماری های اطفال و جراحی اطفال طب اورژانس پزشکی قانونی و مسمومیت علوم ادامه مطلب…

SOCIALICON